Algemene voorwaarden

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website www.nautisport.be, de website van R.C.A. Nautisport, met maatschappelijke zetel te Pavé de Soignies, 36, 7850 Enghien en hierna R.C.A. Nautisport genoemd. Het hoofddoel van deze website is het presenteren van de diensten, tarieven en dienstregelingen van het sportcomplex Nautisport, alsmede het verspreiden van nieuws en informatie over het complex.

Tarieven en dienstregelingen

De prijzen vermeld op de website nautisport.be zijn uitgedrukt in euro (EUR) en zijn inclusief BTW en andere taksen, tenzij anders vermeld. De prijzen zijn per persoon, tenzij anders vermeld, en zijn afhankelijk van de keuze van de discipline, de leeftijd en de woonplaats. Eventuele toeslagen worden vooraf duidelijk aangegeven. De prijzen vermeld op deze website zijn onder voorbehoud; de prijs vermeld bij de kassa is altijd de officiële en actuele prijs.

Elke laattijdige betaling van een factuur wordt bestraft met de betaling van vertragingsrente, tot 8% (wettelijke rentevoet) en van toepassing vanaf de vervaldatum van de factuur. Ook is de betaling van een forfaitaire schadevergoeding vereist, tot 10% van de onbetaalde factuur.

De dienstregelingen vermeld op de website nautisport.be (school- en buitenschoolse periode) kunnen op elk moment door de directie van Nautisport worden gewijzigd wegens buitengewone gebeurtenissen (pannes, werken, weersomstandigheden, enz.). Indien mogelijk zullen de Nautisport teams u via verschillende kanalen informeren over deze schemawijzigingen. R.C.A. Nautisport kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een geval van overmacht waarover zij geen controle heeft.

Aankopen en bestellingen

De klant die een account aanmaakt en producten koopt via nautisport.be moet minstens 16 jaar oud zijn of toestemming hebben van zijn ouders/voogden. Door een transactie uit te voeren via https://app.big-captain.com/nautisport, gekoppeld aan nautisport.be, aanvaardt de klant de algemene voorwaarden en hun toepasselijkheid. Aanvullende specifieke voorwaarden van de klant zijn uitgesloten, tenzij de directie van R.C.A. Nautisport hiervoor vooraf en bij uitzondering toestemming heeft gegeven. De klant is persoonlijk verantwoordelijk voor eventuele fouten die tijdens het aankoopproces of de online registratie worden gemaakt en voor de gevolgen die deze fout kan hebben.

Op de online gekochte producten en abonnementen zijn de interne regels van toepassing die gelden in de Nautisport-vestigingen.

Onze aanbiedingen, producten en abonnementen zijn geldig zolang de voorraad strekt of de maximale capaciteit is bereikt. De maximale geldigheidsduur van bepaalde producten en de daaraan verbonden voorwaarden worden uitdrukkelijk in de aanbiedingen vermeld.

Privacybeleid

De persoonsgegevens die u aan R.C.A. Nautisport toevertrouwt (naam, voornaam, adres, contactgegevens, etc.) worden vertrouwelijk en conform de Europese RGPD (Algemene Verordening Gegevensbescherming) behandeld.
Klik hier om ons privacybeleid te lezen.

Afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op de website nautisport.be kan te allen tijde gewijzigd of gecorrigeerd worden; ze dient dus enkel ter informatie en verleent geen enkel recht aan de gebruikers van onze diensten en faciliteiten. De foto’s en illustraties op deze website komen mogelijk niet geheel overeen met wat u in de Nautisport faciliteiten aantreft. Ondanks de zorg die besteed wordt aan de voorbereiding van deze website, kunnen er fouten optreden; R.C.A. Nautisport kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten of problemen in het functioneren van de website. Om een informatie op de website te valideren of om ons op de hoogte te brengen van een fout of een probleem, kunt u contact opnemen met Nautisport via info@nautisport.be of per telefoon op 02 397 01 80.

Copyright

R.C.A. Nautisport bezit alle intellectuele eigendomsrechten op alle op deze website beschikbare informatie (tekst, foto’s, grafisch materiaal, enz.). Het is verboden de informatie op nautisport.be te kopiëren, te reproduceren, te verspreiden of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van R.C.A. Nautisport. Het afdrukken van de informatie voor persoonlijk gebruik is toegestaan.

Geschillen

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, uitvoering of niet-uitvoering van deze voorwaarden valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen. Het Belgische recht is van toepassing.

Cookies en Google Analytics

R.C.A. Nautisport gebruikt een minimum aan cookies tijdens uw bezoek aan de website nautisport.be voor statistische doeleinden (geanonimiseerd) en om haar diensten te verbeteren. Deze op uw computer opgeslagen bestanden maken het niet mogelijk u als persoon te identificeren en vormen geen gevaar voor uw computer. U kunt ervoor kiezen alleen die cookies toe te staan die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website.

Om de gewoonten van de gebruikers van de website nautisport.be te analyseren, gebruikt R.C.A Nautisport de tool Google Analytics.